5 důvodů proč myslet v zelené

1. Nevytváříme další „odpad“.

Někde v lese si může strom dále růst, jelikož jsme se rozhodli nevyrobit své vlastní krabičky. Někde v oceánu si může ryba plavat dál, protože jsme se rozhodli nemít své vlastní plasty jako obal nebo výplň. Někdo na světě se nadechne čerstvého vzduchu, protože kvůli nám fabriky na výrobu a zpracování těchto materiálů poběží o pár minut méně. Vzpomeňte si na tato slova, když si budete otevírat svůj balíček od nás.

 

2. Nenavyšujeme ceny.

Všechny náklady spojené s propagačními materiály (letáky, bilboardy, krabičky atd.) se musí vrátit. Velké navýšení ceny jednoho konkrétního produktu z reklamy by způsobil pokles poptávky a lidé by si jej nekoupili. Malé navýšení velkého množství produktů na první pohled není vidět, poptávka neklesne a zákazníci tak v delším časovém intervalu, postupně všechny propagační materiály zaplatí.

My k propagaci využíváme především naši stránku, soc. sítě a newsletter, proto si u nás každý zákazník zaplatí vždy pouze za zboží, které obdrží a nic víc!

 

3. Vychováváme své okolí.

Odebíráme nezávadný obalový materiál a krabice z okolních obchodů, které našim žádostem vyhověly a nemanipulují s ním jako s odpadem, kterým nejsou! Odebíráme sběrný papír, který před svou cestou do sklizně ještě může posloužit jako skvělá výplň do krabic. V poslední řadě apelujeme na Vás, abyste každý materiál pokud můžete využili a pokud ne, zodpovědně jej recyklovali.

 

4. Šetříme životní prostředí.

Každý materiál, se kterým pracujeme, recyklujeme. Při každém rozhodnutí, které učiníme myslíme v zelené. Snižujeme množství odpadu, které vytváříme na nezbytné minimum as tím malým množstvím odpadu, zacházíme zodpovědně.

 

5. Být zodpovědný je cool.

Zvolili jsme si náročnou cestu, plnou práce, zodpovědnosti a bohužel i nepochopení. Uvědomujeme si, že dostat místo pěkné, originální Moyra krabičky, krabici od vonných svíček nebo těstovin, se někomu nemusí líbit, ale když jste se dočetli až sem, už chápete, co všechno se za tou načančanou krabičkou ukrývá. Tomu říkáme ne, protože my jsme firma, která hledí místo na sebe, na nás. Nejsme firma, která lpí na trendech z minulých desetiletí, protože my hledíme dopředu.